CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cykasy v Belgii

Jedná se o zemi s bohatou sběratelskou tradici. Přestože žádná botanická zahrada v Belgii se v současnosti explicitně nezaměřuje na cykasy, je v této zemi co navštěvovat. Ve většině případů se jedná o historické rostliny staré více než 100 let, umístěné především v zahradách v Meise a Gentu.


Česká spojka

V letech 1846 v belgickém Gentu pracoval i český zahradník Benedikt Roezl, který zde vedl známé zahradnictví Louise van Houtte. Poté co bylo přeměněno ve státní ústav byl pověřen opět jeho vedením. Po několika letech V Belgii se rozhodl odjet za dobrodružstvím a přes Nizozemsko odjel do New Orleans a poté do Mexika. Jeho první dodávka rostlin z Mexika proto také směřovala do Gentu. 


Kongo a sbírka Encephalartos laurentianus

Belgie je nejlepším místem na světě ke studiu tohoto mohutného cykasu s vůbec nejdelšími listy ze všech. Jako bývalá koloniální mocnost v Kongu, vlastní místní skleníky více cykasů druhu Encephalartos laurentianus, než kdokoliv jiný, včetně konžských botanických zahrad.


Velkou skupinu osmi plodících stromů obou pohlaví najdete v Národní botanické zahradě v Meise u Bruselu. Jedná se o původní rostliny ze kterých byl druh popsán. Krásné listy druhu Encephalartos laurentianus se sklánějí i nad vodní nádrží v Univerzitní zahradě v Gentu, byť od roku 2009 osamoceně - druhý do páru po delším trápení uhynul (viz první foto, uhynulá rostlina v popředí). Dva obří cykasy téhož druhu má ve své oranžérii i ZOO Antverpy.


Před několika lety přizvala zahrada v Meise k opylení jihoafrického experta. Výsledkem byla plodná semena, distribuovaná tehdy do řady zahrad. V České republice dvě mladé rostlinky z tohoto zatím posledního opylování cykasů v Meise vlastní botanická zahrada v Plzni.


Evoluční skleník v Meise

Národní botanická zahrada v Meise u Bruselu má jako jediná v zemi zřízenu zcela novou prehistorickou sekci, jejímž cílem je představit vznik rostlin na zemi. Je osázen mj. řadou starých cykasů, přesliček, blahočetů a stromových kapradin. Vybrané stromové kapradiny zde přes zimu rostou i zasazené venku.


Dva největší, několikatunové a 400 let staré stromy Encephalartos altensteinii jsou momentálně kvůli rekonstrukci skleníku uskladněny v budově za obchodem zahrady. Podle ředitele zahrady prof. Jana Rammellooa zahrada plánuje pro oba 400 leté cykasy zřídit zvláštní skleník u vchodu do zahrady, kde by sloužily mj. i k reprezentaci celé botanické zahrady, jedné z největších na světě.


Navštívíte-li skleníky během srpna, můžete pozorovat i řadu šištic, většina cykasů je totiž již pohlavně zralých. Zahrada bohužel nemá odborníka na cykasy a rostliny neopyluje.


V Česku má kvalitní evoluční skleník pouze zahrada v Liberci. Prehistorické rostliny společně rostou i v zahradách v Brně a pražské Na Slupi.


Ghellinck, Linden, Laurent a De Willd

Samotný druh Encephalartos laurentianus byl do Evropy uveden Belgičanem Emilem Laurentem, po kterém nese jméno a poprvé popsán Belgičanem De Willdem v roce 1903 z rostlin, které dosud rostou v Meise.


Belgičanem, jehož jméno zazní všem botanikům, je Edouard de Ghellinck de Walle, po kterém je pojmenován druh Encephalartos ghellinckii. Sběratel Ghellinck ve své době udržoval bohatou sbírku rostlin v Gentu. Po botanikovi a cestovateli Jeanu Julesovi Lindenovi byl pojmenován druh Zamia lindenii.


Přehled sbírek v Belgii


 1. Meise - Národní botanická zahrada nedaleko Bruselu ve vesnici Meise - hlavním tahákem jsou dva 400 leté Encephalartos altensteinii a velká skupina starých Encephalartos laurentianus. Ve zcela nové prehistorické sekci najdete řadu starých cykasů - samičí Encephalartos villosus, altensteinii, ferox, transvenosus, horridus, lehmannii, princeps, trispinosus, Cycas rumphii, velkou a krásnou Lepidozamia hopei, samčí Stangeria eriopus, pěknou samčí Ceratozamia hildae a mexicana a pokud se stavíte během července či srpna, můžete vidět řadu šištic. Původní sídlo této zahrady najdete v centru Bruselu na stanici metra Le Botanique, ve starém skleníku je nyní kulturní centrum s koncerty a kvalitními výstavami fotografií.

 2. Gent - Univerzitní botanická zahrada s výjimečným stromem Encephalartos laurentianus s obřímy listy ohýbajícími se nad vodní nádrž skleníku hned vedle mohutného Encephalartos horridus a Dioon spinulosum. V další části najdete obří Ceratozamia robusta a Ceratozamia mexicana. V zázemí se ptejte po pěkné Zamia inermis, Zamia spartea či Ceratozamia hildae.

 3. Brusel Laeken - Královský skleník - patří přímo králi, který jej veřejnosti otevírá vždy jednou ročně kolem dubna, kdy jsou možné i noční prohlídky. Velmi pěkné rostliny Dioon edule a několik dalších cykasů v jednom z nejkrásnějších skleníků Evropy. Více i zde

 4. Leuven (Lovaň) - obří Macrozamia communis, největší Dioon edule v Belgii a několik dalších rostlin v krásném a historickém univerzitním městě je nejstarší belgickou zahradou.

 5. Antverpy - malý skleník s pěknými starými cykasy

 6. Lutych (Liege)

 7. ZOO Antverpy - v oranžérii dva velké Encephalartos laurentianus a pravděpodobně Ceratozamia mexicana.


Soukromé sbírky cykasů nejsou známy a pravděpodobně neexistují. Poslední rostliny věnoval jeden ze sběratelů zahradám v Gentu a hlavně Meise. Z této sbírky pochází i pěkná Zamia inermis v Gentu a zcela výjimečná sbírka ve výzkumných sklenících v Meise, která ovšem není veřejně přístupná. Najdete zde nejen pěkné a velmi vzácné rostliny Encephalartos cycadifolius či latifrons, ale také zcela výjimečné velké Zamia cunaria dále Ceratozamia kuesteriana a norstogii a řadu dalších včetně např. hybridu E. woodii x natalensis.


Fotografie

 1. 1.Encephalartos laurentianus v Gentu v roce 2008. Rostlina v pořadí uhynula počátkem roku 2009

 2. 2.Evoluční skleník v Meise je mj. uveden malbou Z. Buriana a portrétem G. Mendela

 3. 3.Samčí šištice Encephalartos lehmannii v Meise

 4. 4.Dioon edule v Lovani

 5. 5.Starý Encephalartos horridus v Gentu, v pozadí velké listy Encephalartos laurentianus

 6. 6.Oba 400 leté Encephalartos altensteinii uskladněné v Meise během rekonstrukce skleníku v roce 2009