CYKASY

Czech CycadsEnglish.html
 


Cykasy v historii Živy

Přečtěte si historické články botaniků, které jsme republikovali díky podpoře předního českého odborného časopisu Živa


  1. -Miniaturní cykasy na Kubě - J. Gloser

  2. -Microcycas calocoma - J. Gloser

  3. -Lesy cykasů v thajském Krabi - Z. Ježek

  4. -Rod Encephalartos v Africe - R. A. Dyer


Z historických textů nevydaných v Živě na našem webu najdete například i:


- Pozorování západoafrického cykasu v Ghaně od prof. Jana Jeníka, vydaný zde poprvé v češtině


Autorům i časopisu Živa děkujeme za laskavý souhlas s republikací článků. Připravujeme i další články