CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html

Test kvality semen

U většiny druhů cykasů kromě některých semen rodu Cycas je možné provést jednoduchým “vodním testem” - pokud vhodíte semena do vody, musí klesnout na dno.

Semena, která zůstanou plavat jsou buď zcela zničená, nebo budou mít sníženou klíčivost. To však nemusí platit 100%, a proto je dobré tato plovoucí semena ponořit alespoň na 48 hodin do vlažné vody k nasáknutí a pokusit se je “oživit” a dále nechat klíčit.  

U semen je tedy nutné vždy zakupovat pouze neplovoucí exempláře. Výjimkou jsou semena některých rostlin rodu Cycas, která obsahují plovací vrstvu - např. Cycas rumphii či Cycas edentata.

 1. Cykasy ze semen - další text na našem webu v angličtině

Neopylená semena

Cykasy rodu Encephalartos vytváří semena i v případě, že rostlina není opylena. Taková semena jsou vizuálně zdravá, nicméně neplodná.
Plodnost lze bohužel zjistit pouze rozříznutím semena, které musí obsahovat embryo (“kolík” uprostřed rozříznutého semena, viz foto). Tím samozřejmě semeno zničíte, proto je tato metoda vhodná jen pro pěstitele, kteří jich mají k dispozici dostatek a namátkově testují, jestli jsou všechna oplodněna. Rozeznání embrya již také vyžaduje jistou zkušenost. Rod Cycas naopak neopylená semena nevytváří.

Uzrávací období semen

Semena cykasů až na výjimky neklíčí okamžitě po odpadnutí z rosliny ale mají různě dlouhá uzrávací období. Během něj je třeba je udržovat semena v relativním chladu (ca 15 st C) a čas od času je navlhčit. Tato období jsou velmi přibližně následující (neplatí 100%):

 1. Bowenia 1 až 3 měsíce

 2. Ceratozamia 3 až 6 měsíců

 3. Cycas 4 až 12 měsíců

 4. Dioon 0 až 2 měsíce

 5. Encephalartos - obykle 6 měsíců

 6. Lepidozamia 3 měsíce

 7. Macrozamia 3 měsíce

 8. Microcycas - velmi brzo, obvykle hned až 1 či 2 měsíce

 9. Stangeria 1 až 3 měsíce

 10. Zamia 0 až 2 měsíce (několik málo vzácných a nedostupných druhů však až po mnoha měsících)


Fotografie
 1. 1.zralá šištice se semeny Encephalartos villosus. Jedná se o neopylená semena v botanické zahradě, která na první pohled vypadají stejně jako opylená.

 2. 2.dosud neočištěná semena Cycas revoluta

 3. 3.embryo v rozříznutém semenu Cycas debaoensis

 4. 4.typicky vysoký a úzký květináč na semenáčky cykasů velikosti 7x7x18cm byl již po roce nedostatečně vysoký.

 5. 5.Semena rodu Encephalartos klíčí z hvězdicové puklinky na jednom z vrcholů. Zde jsou uloženy ve vermiculitu.

 6. 6.Roční semenáček Macrozamia glaucophylla, v horní části kořenu jsou patrné malé korálovité kořeny rostoucí směrem nahoru. Všimněte si prodyšného substrátu z antuky s minimálním obsahem zeminy ve které byl tento semenáček dodán prodejcem. Malé žluté tečky jsou hnojivo Osmocote.

 

Nejpřístupnější možností jak množit cykasy je pomocí semen. Ať už je zakoupíme v některé z internetových prodejen nebo dovezeme z dovolené, je při jejich klíčení dbát na některá základní pravidla.

Pěstujeme cykasy ze semen

Pokud jste získali semena s barevnou (obvykle oranžovou nebo žlutou slupkou), je nutné je zcela očistit. Barevná slupka semene obsahuje látky, které brání klíčení semene až do jejího rozpadu, proto je nutno ji odstranit. Slupka je naopak vhodná je-li nutno semena ponechat delší dobu uskladněna.

Dřevnaté semeno poté namočte na 1-2 dny do vlažné vody. Po nasáknutí semeno vmáčkněte do necelé poloviny do substrátu, který udržujte v teple a mírně vlhký. Přiklopte sklenicí a udržujte ve vlhku a teple, ale často větrejte, aby se nevytvořila plíseň. Pokud je semeno živé, spolehlivě vyklíčí.

Až vyraší první list, snažte se mít květináč co nejvíce na světle, jinak budou listy řídké a vytáhlé. Doba klíčení je závislá od podmínek a pohybuje se od několika týdnů po 6 měsíců podle na druhu.

Současně je nutné zabránit plesnivění semene, která proto klíčíme ve vlhkém perlitu, písku nebo kokosových vláknech (např. Lignocel). Do substrátu je možné přimíchat přípravek Supresivit, který napadá houby způsobující plesnivění substrátu a zničení semen. Je možné také substrát pravidelně sterilizovat.

Semena cykasů klíčí různými způsoby - některé druhy Cycas podélným puknutím, druhy Encephalartos mají na jednom z konců hvězdicovitou puklinku, která je patrná i u čerstvého semene. Tato část by neměla být vmáčknuta do substrátu, neboť jí napadení plísněmi poškodí nejvíce. Vlhkost z druhého konce, kde semeno bývá přichyceno k šištici, naprosto postačuje ke klíčení.

Teplota při klíčení semen

Český pěstitel cykasů Josef Bučko doporučuje při klíčení semen udržovat teplotu kolem 30°C a zajistit vysokou vzdušnou vlhkost (více než 90%). Autor těchto stránek již klíčil cykasy i při běžné pokojové teplotě, nicméně s nižší úspěšností a rizikem vyhnití semen. Další autoři doporučují nepřesáhnout teplotu klíčení 37°C, při které dochází k poškození embrya.

Foto Morne Carstens: semena druhů cykasů:

Zamia, Ceratozamia, Bowenia, Dioon, Cycas

Stangeria, E. natalensis, E. lehmanii, E. horridus

Macrozamia, Lepidozamia

Květináče pro semena

Semena cykasů by měla být přesazována do velmi vysokých květináčů. Ten na snímku napravo má rozměry 7x7x18 cm a na výšku již semenáčku Macrozamia glaucophylla (viz foto vpravo dole) nestačil. Pro cykasy je typický rychlý růst hlavního kořene hluboko dolů.

Doba klíčení  a první list

První list na rozdíl od kořene může rašit i delší dobu (i řadu týdnů či dokonce měsíců) a začne se vytvářet až ve chvíli, kdy kořen dosáhne potřebné velikosti. U některých druhů cykasů dosahuje doba do vyrašení prvního listu i 3/4 roku. Semenáček je proto lepší během této doby, kdy rostlina sedí v květináči a viditelně se nic neděje, opatrně zkontrolovat, zdali neuhnívá.


Další články o pěstování cykasů

Pěstování cykasů

Pěstování cykasů v bytě

Přezimování cykasů venku

Otužilé cykasy (-17°C) - fotografie

Semena cykasů a jejich klíčení

Zakořeňování listů cykasů

Množení cykasů odnožemi

Rozmnožování cykasů

Otrava cykasy