CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia chimalapensis

Ceratozamie chimalapská je druh cykasu z rodu Ceratozamia v čeledi kejákovitých (Zamiaceae), pocházející z Mexika. Byla popsána botaniky ANDREW P. VOVIDES, MIGUEL A. PÉREZ-FARRERA, JORGE GONZÁLEZ-ASTORGA a CARLOS IGLESIAS v roce 2007.


Rozšíření

Rostlina pochází z dubových lesů v jihomexickém státu Oaxaca na západě pohoří Sierra Madre de Chiapas.


Popis

Rostlina s poměrně dlouhým kmenem dorůstajícím i délky až 1 metru, řapík listů má žlutavě hnědavý nádech. V minulosti byla často zaměňována s velmi podobným druhem Ceratozamia matudae (řapíky čistě zelené).


Ochrana

Ceratozamia chimalapensis je mexickým endemitem.  Bylo doporučeno její zařazení do Červeného seznamu IUCN do kategorii CR - kriticky ohrožené (dosud na něm nefiguruje). V oblasti kontroly obchodu náleží všechny ceratozamie na seznam CITES I.


Sbírky v Česku

Tato extrémně vzácná rostlina není v českých sbírkách.


Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky