CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Ceratozamia mirandai

Ceratozamia mirandai je středně velký cykas popsaný teprve v roce 2001 v jihomexickém státu Chiapas botaniky Vovidesem, Pérezem-Farrerou a Iglesiasem Amenduaim.

Rozšíření

Jedná se o cykas z tichomořského pobřeží mexického státu Chiapas v biosférické rezervaci Sepultura. Rostliny rostou na strmých svazích zalesněných duby a borovicemi.

Popis

Středně velký cykas s kmenem do 1 metru délky a úzkými lístky. Je velmi podobný vzácným druhům cykasů Ceratozamia kuesteriana (řapíky bez trnů, severní Mexiko) a Ceratozamia norstogii (stočené osy listů).

České sbírky

Tato rostlina se pravděpodobně v českých sbírkách nenachází.

Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN, kde v roce 2011 náležela do kategorie EN - ohrožený druh. Celkový počet rostlin v přírodě je odhadován na  1000-1500 jedinců. V oblasti kontroly obchodu náleží na seznam CITES I.

Mexiko podpořilo projekt sběru semen z přírody místními farmáři. Ti si vydělávají jejich pěstováním a komerčním prodejem s povinným vysazováním části vypěstovaných semen zpět do přírody.

Související články

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Jižní Ameriky