CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas bougainvilleana

Cycas bougainvilleana byl popsán teprve v roce 1994 australským botanikem K.D.Hillem. Název označuje místo jeho původu, ostrov Bougainville Island. Náleží do skupiny cykasů příbuzných druhu Cycas rumphii (tzv. Rumphii complex: Cycas apoa, edentata, litoralis, zeylanica, thouarsii, rumphii, bougainvilleana, seemannii, falcata a micronesica).


Popis

Cykas s kmenem do 5 m vysokým. Listy jsou velmi široké, s výrazně lesklými lístky. Takto lesklé a zcela bez jakýchkoliv chlupů jsou i mladé semenáčky. Semena mají uvnitř plovoucí vrstvu obdobná “křidélka” (viz foto) na tlustší straně jako druh Cycas rumphii, jsou však štíhlejší a delší. Samozřejmě také plovou, jako všechny rostliny tohoto komplexu. Postranní trny plodolistů jsou výrazné, na rozdíl od druhu Cycas rumphii.


Lokalita

Typová rostlina pochází z ostrova Bougainville Island, mírně se lišící rostliny rostou i na ostrovech New Britain a Solomom Islands na severovýchod od Papuy Nové Guinei. Druh tedy pochází z lokalit na východ od výskytu příbuzného druhu Cycas rumphii. Největší známé rostliny pocházejí z Bougainville, zatímco exempláře z ostrova New Britain jsou menší.


České sbírky

Není znám výskyt ve sbírkách českých botanických zahrad, semenáčky rostou v jediné soukromé sbírce.


Ochrana

Tato rostlina je zařazena na Červený seznam IUCN v kategorii NT - téměř ohrožené. V oblasti kontrolu obchodu spadá na seznam CITES II.


Fotografie

1. Art Vogel

  1. 2.Samičí plodolisty - Anders Lindström

  2. 3.Dole: semena druhu s typickými křidélky na širší straně (ty však má i několik dalších druhů v tzv. Rumphii complex)