CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html

Cycas scratchleyana - cykas Scratchleyho

Cykas Scratchleyho byl popsán již v roce 1885 australským koloniálním botanikem německého původu Ferdinandem Jacobem Heinrichem von Müllerem na Papui nové Guineji a pojmenován podle správce kolonií Sira Petera Hehnry Scratchleyho.  V další době byl tento druh obvykle chybně zaměňoíván s druhy Cycas circinalis nebo rumphii, což pro asijské druhy cykasů není netypická situace.

Rozšíření

Cykas Scratchleyho roste především na východě Papui Nové Guineji ve vlhkých nízkých polohách až po 900 mnm. V zemi původu se jedná o relativně rozšířený druh. Byl nalezen i v australském Queenslandu a v Indonésii (Irian Jaya)

Popis

Jedná se o středně velký cykas s kmenem dorůstajícím do výšky 4-7 metrů. Jeho lístky jsou vysoce lesklé. Ploché listy včetně jednotlivých lístků jsou při rašení bíle ochlupené, přičemž chloupky postupně opadávají.

České sbírky

V České republice není pěstován.

Ochrana

Cykas Scratchleyho je zapsán na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN v téměř ohrožený. Druh je zapsán na seznamu CITES II, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.


Fotografie:

© Anders Lindström

  1. 1. list cykasu Scratchleyho

  2. 2. pěstovaná rostlina