CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Cycas thouarsii - cykas Thouarsův

Cykas Thouarsův (Cycas thouarsiil) je rostlina z čeledi cykasovitých (Cycadaceae) ve třídě cykasy (Cycadopsida). Cycas thouarsii je jediným příslušníkem rodu rostoucím v Africe. Je pokládán za vývojově nejstarší rostlinu rodu Cycas.


Pojmenován po francouzském botanikovi Louis Marie Aubert Du Petit-Thouarsovi (1758-1831).


Popis

Jedná se o velký cykas dorůstající až 10 m výšky. Vzhledově je velmi podobný druhu Cycas rumphii.


Rozšíření

Cykas Thouarsův roste na Madagaskaru, blízkých ostrovech a ve východní Africe. U výskytu ve východní Africe není jasné, jestli se jedná o původní rostlinu nebo druh zavlečený arabskými obchodníky.


České sbírky

Relativně velkou rostlinu tohoto cykasu vlastní pražský skleník Fata Morgana.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlin, která je zapsána v Červeném seznamu IUCN v kategorii LC - málo dotčené. Druh Cycas thouarsii je zapsán i na seznamu CITES II, který kontroluje obchod s ohroženými druhy.