CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon angustifolium - dioón úzkolistý


Jedná se o vůbec nejčastěji se vyskytující Dioón v českých sbírkách. Pravidelný tvar listů s velmi tvrdými lístky jej při dobré péči a hustější koruně řadí mezi velmi krásné rostliny. Většina sběratelů však má tuto rostlinu ve sbírce nadále popsánu jako Dioon edule. Ten však pochází z jiných lokalit.


Dioón úzkolistý byl jako samostatný druh popsán Miquelem v roce 1848. Již v roce1886 však byla popsána varieta Dioon edule var. angustifolium. Aby to nebylo jednoduché, v roce 1983 byl celý Miquelův druh Dioon angustifolium Murrayem přeřazen do široce pojatého druhu Dioon edule jako varieta angustifolium. Z něj byl zpět vyčleněn v roce 2003 Gonzálesem Astorgou a špičkovým znalcem cykasů Vóvidesem opět jako samostatný druh. Pod tímto názvem jej v současnosti uznává i IUCN.   


Rozšíření

Rostliny pocházejí z kamenitých oblastí severního Mexika. Druh roste v pohoří Sierra Madre Occidental a Sierra de San Carlos, Sierra Tamaulipas a kopcích v okolí Soto la Marina v mexických státech Tamaulipas, Nuevo León a snad i San Luis Potosí. Pokud znáte lokalitu, ze které vaše rostlina pochází, můžete se značnou jistotou přepsat cedulku “edule” na “angustifolium”.


Popis

Od svého někdejšího druhu Dioon edule (lístky šířky nad 7 mm) se liší se především menšími a kulovitými semeny a užšími lístky s šířkou do 6mm. Lístky často (ne vždy) raší s hnědavou barvou, která postupně zezelená. Má i celkově menší listy a samozřejmě pochází z jiné lokality než Dioon edule. Drobnější lístky i semena jsou pravděpodobně výsledkem přizpůsobení chladnějším a sušším lokalitám. Menší semena umožňují snadnější rozšiřování rostlin ptáky oproti Dioon edule. Zdá se, že se jedná o poměrně úspěšný druh osídlující sever Mexika snadněji, než jeho jižní příbuzní. Semenáčky tohoto druhu, stejně jako Dioon edule mají nesou několik zubů na konci lístků. Tato vlastnost časem mizí a lístky na listech větších rostlin mají hladké okraje.


Autoři T. Gregory, J. Haynes a G. Chemnick ve svém novém Klíči druhů Dioón považují šířku lístků za dostatečný znak pro rozlišení druhů edule a angustifolium. Lístky mají v naprosté většině hladké okraje, naopak lístky semenáčků obvykle končí několika zuby, které časem mizí.


České sbírky

V posledních letech se na českém sběratelském trhu objevily semenáčky pocházející ze semen ze severu Mexika. Tyto rostliny je možno s určitostí pokládat za druh Dioon angustifolium. Rozlišování variet z komplexu Dioon edule včetně druhu angustifolium dosud v českých sbírkách není běžné. V botanických zahradách ČR pod tímto názvem není vystavován.


Českou transkripci vědeckého názvu Dioon na Dioón navrhl Libor Kunte v č. 4 časopisu Živa v roce 2009 (výslovnost dvojího “O” je zde vhodná). Čistě český název prozatím neexistuje.


Ochrana

Druh je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů IUCN do kategorie VU - zranitelný, tedy vyšší než druh Dioon edule (NT - téměř ohrožený). Vyskytuje se ve 2 subpopulacích, kde v každé roste více než 10. 000 jedinců. Celý rod Dioon spadá na seznam CITES II.


Související články


  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Karibiku

  3. Cykasy Jižní AmerikyFotografie

  1. 1.Foto: Jurassic garden www.cycads.com

  2. 2.Dioon angustifolium na lokalitě ve státě Nuevo Leon - foto Libor Kunte

  3. 3.Typicky hnědě rašící nové listy druhu postupně od středu zezelenají.

  4. 4.Semena jsou pro tento druh typicky kulovitá, u Dioonu edule je tvar spíše vejčitý - foto Libor Kunte

  5. 5.Samičí šištice - foto Libor Kunte