CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon edule - dioón jedlý

Dioon jedlý (Dioon edule Lindl., 1843) je rostlina v čeledi kejákovitých ze třídy cykasů, pocházející z Mexika, kde je známa také jako Palma de la Virgen. Jedná se o strom dorůstající po mnoha letech výšky až 4 m.


Do skupiny Dioon edule byla dříve včleněna i úzkolistá forma rostoucí na suchém severu Mexika, nyní již i v IUCN považovaná za samostatný druh Dioon angustifolium. Dioon edule má navíc celou řadu forem a je možné, že v budoucnu z ní dojde k vydělení dalších druhů.


Autoři T. Gregory, J. Haynes a G. Chemnick ve svém novém Klíči druhů Dioon považují šířku lístků za dostatečný znak pro rozlišení druhů edule a angustifolium. Lístky mají v naprosté většině hladké okraje, naopak lístky semenáčků obvykle končí několika zuby, které časem mizí.


 1. varieta edule má lístky širší než 7 mm a dále se dělí na:

 2. -Jacala

 3. -Valles

 4. -Querétaro

 5. -Río Verde

 6. -Rio Pescados

 7. -Palma Sola, Veracruz


 1. varieta angustifolium má lístky tenší než 6 mm. Roste na severu Mexika ve státech Nuevo Leon a Tamaulipas. Pochází tedy z jiné lokality a je nyní již považována za samostatný druh s vyšším stupněm ochrany (IUCN).


Popis

Semenáčky tohoto druhu mají několik zubů na konci lístků. Tato vlastnost časem mizí a lístky na listech větších rostlin již mají hladké okraje. Semena mají vejčitý tvar.


České sbírky

Tento krásný cykas patří k nejběžnějším. Vlastní jej ne vždy pod správným jménem všechny české botanické zahrady, je relativně často dostupný na burzách a patří proto k obvyklým "startovním" cykasům sběratelů. Neni však v prodeji v květinářstvích. Pravidelný tvar listů s velmi tvrdými lístky jej v případě dobré péče a hustější koruny řadí mezi krásné rostliny. I přesto že některé české botanické zahrady vlastní plodící jedince, nejsou tyto rostliny v ČR bohužel opylovány.


Ochrana

Druh je zapsán na Červený seznam ohrožených druhů, kde je mu přiřazena kategorie NT - téměř ohrožený. Jeho stavy v přírodě klesají. Je současně zapsána na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.


Etymologie

Sporofyl se dvěma vajíčky je zdrojem latinského názvu druhu. Po opylení se z nich vyvinou semena


 1. španělsky (Mexiko): Palma de la Virgen, palma de dolores, chamal, palmita

 2. vědecký název: Dioon edule v překladu „dvojvaječník“ jedlý. Na každém sporofylu jsou dvě vajíčka, která se po opylení vyvinou ve dvě semena. Viz fotografie sporofylu.

 3. anglicky: Virgin´s Palm, Mexican cycad

 4. česky - rodový název je totožný s latinou vzhledem k potřebě dělené vyslovnosti - dio-on a druhový název je překladem vědeckého jména. Mladá semena této rostliny jsou mleta, dále zpracovávána a používána k výrobě placek (tortil)


Související články


 1. Cykasy Jižní Ameriky

 2. Cykasy Mexika

 3. Cykasy Karibiku

Fotografie dole

 1. 1.Stará samičí šištice

 2. 2.Rašící samčí šištice

 3. 3.Zralá samičí šištice - Wikipedia

 4. 4.Samičí megasporofyly se dvěma neopylenými vajíčky - Wikipedia

 1. Nahoře i dole - Dioon edule v belgické Lovani

 1. dole: list Dioon edule v Brně - Wikipedia