CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon sonorense - dioón sonorský

Dioon sonorský (Dioon sonorense, De Luca, Sabato, Vázquez-Torres) Vyčlenění na druh Chemnick, Gregory, Salas Morales 1998a, je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) ze třídy cykasů, rostoucí v Mexiku.


Rozšíření

Roste na velmi suchých skalních úbočích v severomexickém státech Sonora a příp. Sinaloa ve výšce 600-1.200 m.n.m, obvykle spolu s vysokohorskou pouštní vegetací či na přechodu s dubovými porosty.


Popis

Lístky vyrůstají z vřetene ploše a kolmo na něj anebo lehce šikmo nahoru. Lístky podobně jako u jiných cykasů z polopouštních oblastí mívají modravou barvu. Listy jsou občas stočené kolem své osy (viz spodní fotografie).


Druh byl dříve řazen jako varieta druhu Dioon tomasellii, tedy druh který roste více na jih a ve vlhčích oblastech.


Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN, kde je klasifikována jako ohrožený druh, kategorie EN. Autoritou pro toto zařazení je mj. J. Chemnick, z jehož cest za jinými druhy dioonů na našem webu najdete mnoho fotografií.


Druh je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.


České sbírky

Tento druh se v českých sbírkách ani botanických zahradách nenachází.


Související informace

  1. Cykasy Mexika

  2. Cykasy Karibiku

  3. Miniaturní cykasy Kuby

  4. Cykasy Kuby - EN - Cycads of Cuba

  5. Cykasy Jižní Ameriky

Fotografie Maurice Levin, http://cycads.com/ a Art Vogel

  1. 1.Dioon sonorense

  2. 2.Stočené lístky tohoto druhu, jev typický pro starší rostliny Dioon sonorense

  3. 3.Samičí šištice