CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon tomasellii - dioón Tomaselliho

Dioón Tomaselliho byl znám již ze sběrů z roku 1920, nicméně až v roce 1984 byl botaniky De Luca, Sabato a Vázquez-Torres popsán jako samostatný druh.


Rozšíření

Roste na skalních úbočích v mexickém státech Nayarit, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán v pohořích Sierra Madre del Sur a Sierra Madre Occidental. Je znám z výšek od 600 do 1.850 m obvykle spolu s s dubovými či borovicovo-dubovými porosty. Typová rostlina pochází ze státu Nayarit, Distrito de Miravalles, Municipio de Jalisco, potok arroyo Laurel na kopci Cerro Caraton, na jih od Costilla


Popis

Jedná se o menší cykas s kmenem do 1m výšky. Listy jsou světle zelené a dorůstají délky do 2m. Lístky vyrůstají z vřetene ploše a kolmo na něj. Bazální lístky se postupně zmenšují až se zcela promění v trny.


Do tohoto druh byl dříve považován za varietu druhu Dioon sonorense, tedy druh který roste více na sever a v sušších oblastech. Jeho lístky podobně jako u jiných cykasů z polopouštních oblastí mívají modravou barvu a koncové části listů jsou občas stočené kolem své osy.


Ochrana

Rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN, kde je klasifikována jako zranitelný druh, kategorie VU. Autoritou pro toto zařazení je mj. J. Chemnick, z jehož cest za jinými druhy dioonů na našem webu najdete mnoho fotografií. Druh je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod. Podle údajů IUCN je známo 6 populací této rostliny s celkem přibližně 6.000 exempláři.


České sbírky

Tento druh se v českých sbírkách ani botanických zahradách nenachází. Ve sbírkách se jedná o velmi vzácný cykas. V Evropě roste v londýnské botanické zahradě v Kew.

Foto: Paul Sternberg, Living Cycads

Foto ze skleníku: Londýnská botanická zahrada Kew