CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos aemulans

Encephalartos aemulans Vorster je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Pochází z Jižní Afriky. Jak napovídá i latinský název, samčí i samičí šištice tohoto druhu jsou si velmi podobné, což není u cykasů příliš obvyklé.


Rozšíření

Roste v Jižní Africe, provincii KwaZulu Natal v pouze jediné známé lokalitě v okrese Vryheid, další dva zralí jedinci byly nalezeni 10km od této lokality ve výšce 600 mnm. Rostliny jinak rostou na jediném kopci ve výšce kolem 1000-1100 m na jižních svazích a pískovcových skalách. Staré rostliny rostou na přímém slunci, semenáčky ze semen pod nimi využívají občasného stínu.  Klima je velmi horké v létě a chladné v zimě s možnými lehkými mrazy. Srážky 600-800mm ročně, nejvíce v létě.


Popis
Dorůstá výšky do 1,5 m, vzácně byli nalezeni jedinci o výšce  do 3,5 m s hustě chlupatým vrcholem. Temně zelené lesklé listy dorůstají délky až 1,5 m, relativně úzké lístky nesou trny po obou stranách. Rostliny jsou vzhledově velmi podobné druhu Encephalartos lebomboensis, liší se však šišticemi.


Sbírky v Česku

Tuto rostlinu vlastní ale nevystavuje Botanická zahrada hl. m. Prahy a také několik málo soukromých sběratelů.


Ochrana

Ve volné přírodě roste méně než 250 posledních rostlin. Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě kriticky ohroženo (IUCN kategorie CR - kriticky ohrožený). Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. Lokalita je utajována, je však stále ohrožena nájezdy pytláků.


Další informace:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Foto: Richard Oosthuizen