CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos brevifoliolatus

Encephalartos brevifoliolatus byl popsán teprve v roce 1996 Vorsterem. Jedná se o rostlinu vyhynulou v přírodě, přežívající pouze v několika málo sbírkách v samčích exemplářích. Samičí rostliny bohužel zcela vyhynuly. Jedná se o jednu z nejvzácnějších rostlin na světě. Případné množení je tedy možné pouze přírůstky, které u tohoto druhu dorůstají velmi pomalu, na rozdíl od dalšího v přírodě vyhynulého cykasu Encephalartos woodii.


Rozšíření

Pochází z Jižní Afriky z provincie Transvaal, kde z volné přírody již vyhynul. Původně rostl v rezervaci Blyderivierspoort Nature Reserve na ploše asi 140 km². Vyskytoval se v nadmořské výšce 1,300 až 1,500 m.


Popis

Kmen dorůstá výšky do 2.5 metru.  Zde najdete foto celé rostliny. Druh je velmi podobný druhu Encephalartos laevifolius z Downs. Odlišuje se od něj kratšími a širšími lístky s jasně podvinutými okraji. Samičí šištice nejsou známy. Brevifoliatus má současně lehce stočené listy, viz i naše foto. Je podobný i krátkolisté formě Encephalartos heenani.


Ochrana

Encephalartos brevifoliolatus vyhynul v přírodě a přežívá jen ve sbírkách. Jeho krátká historie je typickou ukázkou osudu cykasů. Druh byl poprvé popsán v roce 1996. Při leteckém průzkumu v roce 2001 bylo spatřeno celkem 5 stromů. Při kontrole v roce 2004 byly nalezeny již pouhé dva a bylo přijato rozhodnutí o jejich přesazení do botanické zahrady. To se ovšem nepodařilo realizovat. Během příprav na stěhování byla jedna rostlina ukradena, druhá byla pytláky rozřezána na části. Tyto původní známé rostliny jsou s vědomím státních úřadů uchovávány v několika málo soukromých sbírkách v Jihoafrické republice.

Jedná se o přísně chráněnou rostlinu, jednu z nejvzácnějších na světě. Na Červeném seznamu IUCN je zařazen do kategorie EW - druh vyhynulý v přírodě. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny. Z Jihoafrické republiky je jeho vývoz zakázán.


České sbírky

Druh není vlastněn v žádné botanické zahradě v ČR ani v Evropě. Není známo, že by tento druh byl vystavován kýmkoliv v Evropě.

Související odkazy:


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Foto Arnold Greyling

Fota dole: Art Vogel