CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos caffer


Encephalartos caffer je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Jedná se o vzhledově velmi výrazný druh, snadno odlišitelný od ostatních druhů cykasů.


Rozšíření

Pochází z Jižní Afriky, lokalita se zčásti překrývá s druhem Encephalartos princeps.


Popis
Jedná se o cykas s podzemním menem a typicky hustými a překrývajícími se lístky na listech. Díky nim je snadno rozeznatelný od ostatních druhů.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii NT - téměř ohrožené. Druh Encephalartos caffer je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


České sbírky

Rostlina není vlastněna českými botanickými zahradami, vyskytuje se nejméně v jedné soukromé sbírce. 

Fotografie: všechna foto Renier Smit

  1. 1.Samičí rostlina se šišticí v lokalitě

  2. 2.Samičí šištice

  3. 3.Encephalartos caffer v horách

  4. 4.Překrytí lokalit: vpředu caffer, vzadu princeps

  5. 5.Typické husté listy

  6. 6.Lokalita

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos