CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos princeps

Encephalartos princeps Dyer je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Pochází z Jižní Afriky.


Rozšíření

Provincie Eastern Cape v Jižní Africe. Roste v místech s mírnými až horkými léty a zimními mrazy.


Popis

Cykas střední velikosti, dorůstající výšky 4 m často ve shlucích několika rostlin. Barvou listů se řadí mezi tzv. modré cykasy. Je velmi podobný druhu Encephalartos lehmanii, je však robustnější.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo (ČErvený seznam IUCN kategorie EN - ohrožený). Druh Encephalartos princeps je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Sbírky v Česku

Druh je v ČR pouze v soukromých sbírkách.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie

  1. 1.Doma pěstovaný princeps, J. Bučko

  2. 2.Encephalartos princeps - Wikipedia

  3. 3.Samčí šištice - Renier Smit

  4. 4.Samičí šištice - 3 foto dole - Philip Rousseau

  5. 5.Největší storm v lokalitě

  6. 6.Největší strom v lokalitě