CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos cycadifolius


Encephalartos cycadifolius (Jacq) Lehmann, 1834 je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází z Jižní Afriky z pohoří Wintenberg v okresech Bedford a Cradock.


Popis
Jedná se o menší cykas s kmenem do 1m, výjimečně i vyšším a typicky úzkými lístky na na listech, podobným listům rodu Cycas. Odtud také pochází jeho název. Řapík listu je obvykle stočený, což dává listům charakteristický vzhled. Především u starších listů mívá žlutou barvu (viz foto). Nejbližším příbuzným této rostliny je druh Encephalartos friderici-guilielmi. Nicméně jejich lokality se nepřekrývají a jejich rozlišení není složité.


Pěstování

Není zcela jednoduché a především starší rostliny se obtížnějí přesazují. Rostliny rostou na plném slunci, v zimě je zde běžný mráz.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu zařazenou na červený seznam ohrožených druhů IUCN v kategorii VU - zranitelný. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

 

Fotografie:

  1. 1.rostlina v české sbírce - Josef Bučko

  2. 2.všechna foto v lokalitě Renier Smit

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos