CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos poggei

Druh byl popsán již v roce 1878  botanikem Aschersonem a pojmenován na počest německého sběratele a botanika Paula Poggeho. Jedná se o jeden ze skupiny trpasličích cykasů střední Afriky ( E. poggei komplex ), který ještě zahrnuje také E. delucanus, E. schmitzii, E. marunguensis a E. schaijesii.

 

Rozšíření

Jižní Kongo a severovýchodní Angola, kde roste na otevřených loukách a pastvinách ve výškách okolo 1000 m.n.m.. Jedná se o slunná, dobře odvodněná a většinou písčitá stanoviště.

 

Popis

Výška kmene dosahuje max. 2 metrů o průměru 30cm. Listy jsou 70 až 150cm dlouhé, modrozelené a pololesklé. Oproti mnoha jiným druhům jsou jednotlivé protilehlé lístky položeny v úhlu 180 stupňů. Horní i spodní strana lístků může být lehce ozubena (0 – 3 trny) a u báze řapíku lístky přecházejí taktéž v několik trnů. Řadí se mezi druhy “opadavé”, na přírodních lokalitách na zimu (suché období) shazují listy. V kultivaci platí totéž před vypuštěním nových listů nebo květních šištic.

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevlastní žádná z bot. zahrad, je však zastoupen nejméně v jedné soukromé sbírce.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie LC, málo dotčený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos


Fotografie:

© Anders Lindström, všimněte si i odhazování loňských listů, typické pro tento druh