CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos schaijesii

Jedná se o další ze skupiny drobných středoafrických druhů (tzv. komplex E. poggei), který dále zahrnuje E. delucanus, E. marunguensis a E. schmitzii). Tento cykas byl poprvé objeven v roce 1988 a formálně  popsán v roce 1993 botaniky Malaissem a J. P. Sclavoiem.

 

Rozšíření

Demokratická republika Kongo, jihovýchodní oblast Kolwezi, kde roste jak na okraji lesíků tak i na keřnatých i otevřených travnatých pastvinách. Oblast je velmi horká a suchá.

 

Popis

Další trpasličí středoafrický druh s většinou podzemním kmínkem o výšce kmene jen 25 cm a průměru do 30 cm s 6-13 listy v koruně. Listy jsou 75-120 cm dlouhé, modravězelené, protilehlé lístky vztyčené do tvaru strmého V. Řapík velmi krátký,  rovný  s 1-6 trny, bazální lístky přecházeji postupně v trny, límec není přítomen. Lístky jsou 12-17cm dlouhé, 14-18 mm široké, nepřekrývají se, horní i spodní strana vetšinou bez zubů nebo jen lehce ozubeny 1-3 zoubky. Šištice jsou modrozelené.

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevlastní ani nevystavuje žádná z botanických zahrad, není zatím známo ani zastoupení v soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie VU, zranitelný. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

foto: © Anders Lindstrom, samčí rostlina se šišticemi