CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos trispinosus

Encephalartos trispinosus (Hook.) R.A.Dyer je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy.


Rozšíření

Pochází z provincie Eastern Cape v Jižní Africe.


Popis

Cykas dorůstající výšky 1m a šířky kmene 30cm. Je příbuzný druhu Encephalartos horridus, ze kterého byl vyčleněn jako samostatný druh. Odlišuje se od něj celými spodními lístky a žlutavými šišticemi. Jedná se o značně rozmanitý druh.


Ochrana

Na Červeném seznamu IUCN je zapsán do kategorie VU - zranitelný. Druh je zapsán i na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Další informace

  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie

  1. 1.Wikipedia

  2. 2.Šištice - Jurassic Garden, http://cycads.com

  3. 3.List a foto v přírodě: Renier Smit