CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia lindenii - keják Lindenův

Keják Lindenův je známý především díky úsilí Benedikta Roezla, který jej  v Ekvádoru nasbíral a věnoval J. J. Lindenovi. Lindenem pěstované rostliny se poté dostaly do sbírky Botanické zahrady Kew v Londýně. V přírodě je často hostitelem řady druhů rostlin, které rostou přisedlé na jeho kmeni.

Popis

Jedná se o velmi atraktivní rostlinu s lesklými listy. Rostlina je nejvíce podobná druhu Zamia poeppigeana, od které se liší především visícími samičími šišticemi.

Lokalita

Roste v Ekvádoru.

Ochrana

Stavy v přírodě však klesají a rostlina je zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN do kategorie NT - téměř ohrožené (prozatím pod názvem Zamia poeppigeana).


Cykasy v Jižní Americe a Karibiku

  1. 1.Cykasy Jižní Ameriky

  2. 2.Cykasy Mexika

  3. 3.Cykasy Karibiku

  4. 4.Miniaturní cykasy Kuby

  5. 5.Cykasy Kuby a Botanická zahrada v Havaně

Foto Art Vogel

samičí šištice

štíhlejší samčí šištice s pylovými váčky