CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Dioon stevensonii - dioón Stevensonův

Dioón Stevensonův byl popsán teprve v roce 2008, kdy jej botanici Nicolalde-Morejón a Vovides vyčlenili z velmi málo známého druhu dioón Tomaselliho.


Rozšíření

Roste v povodí řeky Río Balsas v dubových opadavých lesích mexických států Michoacán a Guerrero v tropických opadavých lesích, kterým dominují místní druhy dubu. Jedná se o menší stromové cykasy s kmenem dorůstajícím výšky maximálně 1,2 m a listy do 1 m dlouhými. Vyrůstající listy jsou pokryty hnědavými chlupy, jejichž barva se časem mění na žlutavou. Řapíky jsou holé bez ostnů a jsou pokryty bělavými chlupy časem také žloutnoucími.


Přestože druh se vzhledově do určité míry podobá druhu dioón Tomaselliho, je pravděpodobně více spřízněn dioónům ve skupině kolem druhu dioón jedlý.


Ochrana

Rostlina dosud nebyla zařazena na Červený seznam ohrožených druhů IUCN, kde nadále spadá pod druh Dioon tomasellii. Ten je klasifikován jako zranitelný druh, kategorie VU. Autoritou pro toto zařazení je mj. J. Chemnick, z jehož cest za jinými druhy dioonů na našem webu najdete mnoho fotografií.


Druh je současně zapsán na seznam CITES II, kontrolující mezinárodní obchod.České sbírky

Tento druh se v českých sbírkách ani botanických zahradách nenachází, není znám ani jinde v Evropě.