CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos arenarius

Encephalartos arenarius Dyer je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Pochází z Jižní Afriky.


Rozšíření

Roste v Jižní Africe, provincii Eastern Cape v okrese Alexandria. Roste v písčitých půdách (odtud i jeho odborný název) a polostinných stanovištích.


Popis
Menší cykas dorůstající výšky do 1m s matnými pichlavými listky a na koncích lehce podvinutými listy. Jediná podobná rostlina je extremně vzácný Encephalartos latifrons, který je ovšem vyšší, má lesklé a podstatně hustější lístky. U druhu arenarius jsou matné lístky posazeny dále od sebe.


U tohoto druhu existuje i modrá forma, která je zde zobrazena na fotografii. V tomto případě se pravděpodobně jedná o přírodní hybrid s druhem Encephalartos horridus. O tzv. modrých cykasech více zde.


Sbírky v Česku

Tuto rostlinu v botanických zahradách v ČR vystavenu nenajdete, roste však ve sbírkách několika soukromých sběratelů.


Ochrana

Jedná se o chráněnou rostlinu jejíž přežití je v přírodě ohroženo. Je zařazena na Červený seznam IUCN v kategorii EN, ohrožené. Dle IUCN se v přírodě vyskytuje pouhých 850-1500 posledních rostlin. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.
Fotografie


  1. 1.Foto v české sbírce, Josef Bučko

  2. 2.foto lístků

  3. 3.Velká samičí šištice - Philip Rousseau

  4. 4.další foto včetně samičí a samčí šištice v přírodě Renier Smit

  5. 5.modrý arenarius se samičími šišticemi, foto Greg Holzman, pravděpodobně se jedná o přírodní hybrid