CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos latifrons

Encephalartos latifrons je rostlina v čeledi kejákovitých (Zamiaceae) a třídě cykasy. Řadí se do podskupiny cykasů s výrazně pichlavými listy - Encephalartos horridus, Encephalartos trispinosus a Encephalartos arenarius.


Rozšíření

Pochází z Jižní Afriky, kde z volné přírody již prakticky vyhynul. Jedná se o jednu z nejvzácnějších rostlin na světě.


Popis

Vzhledově je rostlina velmi podobná druhu Encephalartos arenarius, je však vyšší, s lesklými listy a hustšími, částečně se překrývajícími lístky. Odlišují se i jejich šištice.


Ochrana

Jedná se o přísně chráněnou rostlinu, zařazenou do kategorie CR - kriticky ohrožený druh na Červeném seznamu IUCN. V přírodě prakticky vyhynul. Posledních přibližně 70-100 vzrostlých stromů roste daleko od sebe a přirozeně již nevytváří semena. Encephalartos latifrons je proto odkázán na umělé opylení. Nové sazenice jsou známy svým extrémně pomalým růstem. Poslední přirozeně vzniklá semena byla nalezena v roce 1925.


Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.


Sbírky v Česku

Nově vlastní malou rostlinku tohoto druhu skleník Fata Morgana v Praze, který v poslední době investuje do rozšiřování sbírek cykasů. Další nejméně jedna rostlina existuje v soukromé sbírce. Další známý pokus o pěstování tohot cykasu u nás skončil nezdarem a zmíněná rostlina uhynula.


Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

Fotografie
1 Strom Encephalartos latifrons v lokalitě - Renier Smit
2. Typicky husté listy Encephalartos latifrons - Renier Smith

3. Sazenice v Botanické zahradě Praha je jedinou svého druhu mezi českými botanickými zahradami

Fotografie

  1. 1.Fata Morgana Praha - typický překryv lístků na této mladé rostlině ještě není patrný