CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos chimanimaniensis


Tento cykas byl samostatně popsán v roce 1969 jihoafrickými botaniky R. A. Dyerem a I. Verdoon, rozdělením široce definovaného E. manikensis do několika samostatných druhů, zejména na základě odlišnosti samčích šištic (Encephalartos manikensis, E. pterogonus, E. concinnus, E. munchii a E. chimanimaniensis).


Rozšíření

Vyskytuje se pouze v oblasti Chimanimani Mountains na hranicích  Zimbabwe a Mosambiku, kde roste na otevřených úbočích s žulovým podkladem.


Popis

Robustní cykas o výšce kmene kolem 1,8 metru a průměru až 45 cm. Listy jsou 100 až 150 cm dlouhé, sytě zelené, vysoce lesklé, řapík krátký s 1-6 ti trny, límec u báze není přítomen. Bazální lístky postupně přecházejí v trny. Lístky jsou 12 až 18 cm dlouhé a 20 -25 mm široké, po obou stranách lehce  ozubené  1 - 3 zoubky. Listy jsou ploché, protilehlé lísty vloženy v úhlu 180 stupňů. Šištice jsou zelené.


Sbírky v Česku

Velmi vzácný cykas nevystavuje ani zřejmě nevlastní u nás žádná botanická zahrada, je však zastoupen nejméně v jedné soukromé sbírce.


Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie EN, ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

© Anders Lindstrom