CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos concinnus


Tento cykas byl samostatně popsán v roce 1969 jihoafrickými botaniky R. A. Dyerem a I. Verdoon, rozdělením široce definovaného E. manikensis do několika samostatných druhů, zejména na základě odlišnosti šištic (Encephalartos manikensis, E. pterogonus, E. concinnus, E. munchii a E. chimanimaniensis).


Rozšíření

Jsou známé jen sporadické a velmi rozptýlené malé populace na jihu Zimbabwe, kde roste na okrajích lesa nebo v travnatých a skalnatých kopcích.


Popis

Robustní cykas stromovitého vzrůstu o výšce kmene až 3 metry a průměru lokem 45 cm. Listy jsou 150 až 200 cm dlouhé, světle nebo sytě zelené, pololesklé, ploché, protilehlé lístky svírají úhel 180 st. Řapík je krátký s 1-6 ti trny, límec u báze není přítomen, spodní lístky přecházejí v trny. Jsou 10 až 15 cm dlouhé a 20 -25 mm široké, nepřekrývají se,  na horní i spodní straně lehce ozubené s 1 až 3 zoubky. Šištice jsou zelené.


Sbírky v Česku

V roce 2007 bylo dovezeno větší množství semen (J.Bučko) a tak jsou semenáčky a některé další druhy komplexu (E. munchii, E.pterogonus, E. manikensis) omezeně zastoupeny v několika soukromých sbírkách a vlastní je i botanická zahrada hl. m. Prahy.


Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN . Byla ji přiřazena kategorie EN,  ohrožený. Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

Další informace


  1. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  2. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  3. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  4. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

foto: M. Harvey, Flora of Zimbabwe