CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Encephalartos eugene-maraisii

 

Tento cykas byl objeven a poprvé popsán přírodovědcem a spisovatelem Eugenem Maraisem. Až po jeho smrti však bylo potvrzeno a prokázáno v roce 1945, jihoafrickou botaničkou Inez Clare Verdoon, že se jedná o samostatný druh, proto byl na počest objevitele pojmenován jeho jménem.


  1. Fotogalerie druhu Encephalartos eugene-maraisii v přírodě

  2. Modré cykasy - přečtěte si více o modrých cykasech, mezi které tento druh patří

  3. Cykasy Afriky - úplný atlas, jediný existující v češtině

  4. Rod Encephalartos v historickém článku prof. Dyera

  5. Cycas thouarsii - pochází z Madagaskaru a blízkého pobřeží Afriky, jediný z rodu Cycas v Africe

  6. Stangeria eriopus - jediný jihoafrický druh z jiného rodu než Encephalartos

 

Lokalita

Endemický v Jižní Africe, v centrální  provincii Transvaal, kde roste v malých populacích roztroušených na celém regionu Waterberg. Odtud pochází

i jeho anglické označení „Waterberg Cycad”. Spolu s  druhy E. middelburgensis, E. dyerianus, E. dolomiticus, a E. hirsutus patří do skupiny tzv. modro-kadeřavých cykasů provincie Transvaal. Kadeřavostí listů se odlišují od dalších „modrých“ cykasů provincie Cape, kam patří např. E. lehmannii, E.princeps a spol.

 

Popis

Jedná se o robustní cykas s kmenem o výšce 2,5 metru a průměrem až 45cm. Listy jsou dlouhé 100 až 150cm, šedomodré, zelenomodré až šedozelené, matné, v horní třetině mírně pokroucené. Řapík je bez trnů.Lístky jsou jak v horní tak i spodní hraně většinou bez trnů, někdy s jedním trnem, směrem dolů se překrývají. Ve spodní části listu lístky nepřecházejí v trny, nebo jen ojediněle. Podle lokalit je rozlišováno několik forem, avšak doposud s nedostatečně popsanými odlišujícími znaky.

 

Sbírky v Česku

U nás jej nevystavuje  ani zřejmě nevlastní žádná z botanických zahrad, je však zastoupen v několika málo soukromých sbírkách.

 

Ochrana

Jedná se o rostlinu, zapsanou na Červeném seznamu IUCN. Byla ji přiřazena kategorie EN, tedy ohrožený druh, čelící vysokému riziku vyhubení v přírodě.

Druh je zapsán na hlavním seznamu CITES I, který kontroluje obchod s ohroženými druhy - jak s rostlinami, tak i jejich semeny.

Fotografie

E. eugene-maraisii ve formě “Palala”

1.2.4. - v přírodě

  1. 3.v květináči - Josef Bučko

  2. 4.Šištice formy Waterberg, Wesley Chin