CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Nahoře: listy, foto Jurassic Garden, http://cycads.com

Dole: Samičí rostlina v Hortus Botanicus Amsterdam

Zamia neurophyllidia

Zamia neurophyllidia D.W. Stev. je chráněná rostlina čeledi kejákovitých (Zamiaceae) z třídy cykasy. Od příbuzného a ve všech ohledech většího druhu Zamia skinneri byl oddělen Denisem Stevensonem v roce 1993.

Řadí se mezi skupinu druhů z rodu Zamia s výraznou žilnatinou listů, která kdysi tvořila samostatný rod “rýhovaných listů” Aulacophyllum (Regel). Do této skupiny patří příbuzné panamské druhy Zamia dressleri, Zamia hamannii, Zamia imperialis, Zamia nesophila, Zamia neurophyllidia (vč. Kostariky) a mohutná Zamia skinneri. Mimo Panamu dále najdeme “plisované” kolumbijské druhy Zamia amplifolia a Zamia wallisii, příbuzné Zamia gentryi a Zamia roezlii (vč. Ekvádoru) a peruánskou Zamia urep. Ne vždy je jejich rozlišení jednoduché.

Popis

Štíhlý kmen dorůstá výšky do půl metru. Malou výškou, menšími listy, lístky i šišticemi se také liší od jinak vzhledově velmi podobného druhu Zamia skinneri. Lístky jsou po obvodu pilovité a  jakoby skládané s výraznou žilnatinou. Od těchto “nervů” také pochází vědecký název druhu.

Lokalita

Pochází z deštných pralesů Kostariky a Panamy, kde roste obvykle ve stínu pod korunami stromů ve vysoké vzdušné vlhkosti.

Sbírky v Česku

Nejkvalitnější sbírku těchto rostlin má v ČR ZOO Zlín v Lešné. Tamní skleník Yucatán (sic!) představuje pohlavně zralé velké rostliny přímo za vchodem do skleníku. Velkou skupinu mladých rostlinek lze vidět v botanické zahradě v Teplicích. Další, i dospělé rostliny lze najít v několika málo soukromých sbírkách. Ochrana

Zamia neurophyllidia je zařazena na Červený seznam IUCN. Náleží do kategorie téměř ohrožené druhy. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.