CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia urep / keják Urep

Zamia urep je pojmenována anagramem jména země původu - Peru. Byla popsána poprvé v roce 1996.

Řadí se mezi skupinu druhů z rodu Zamia s výraznou žilnatinou listů, která kdysi tvořila samostatný rod “rýhovaných listů” Aulacophyllum (Regel). Do této skupiny patří příbuzné panamské druhy Zamia dressleri, Zamia hamannii, Zamia imperialis, Zamia nesophila, Zamia neurophyllidia (vč. Kostariky) a mohutná Zamia skinneri. Mimo Panamu dále najdeme “plisované” kolumbijské druhy Zamia amplifolia a Zamia wallisii, příbuzné Zamia gentryi a Zamia roezlii (vč. Ekvádoru) a peruánskou Zamia urep. Ne vždy je jejich rozlišení jednoduché.

Rozšíření

Pochází ze západních svahů pohoří Sira v Peru.

Popis

Jedná se o drobný cykas s podzemním kmenem a obvykle holými řapíky. Jednotlivé lístky jsou eliptické či široce kopinaté.

České sbírky

Tento cykas se u nás nevyskytuje a není vystavován ani jinde v Evropě.

Ochrana

Zamia urep je zařazen na Červený seznam IUCN. Náleží do kategorie CR -  kriticky ohrožené druhy. Je známa jen jedna lokalita s výskytem méně než 250 rostlin. Zároveň je zařazen na seznam CITES II.Fotografie

Art Vogel  listy, samčí a samičí šištice