CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia nesophila - keják ostrovní

Zamia nesophila je vzácný cykas pocházející z Panamy. Byl vyčleněn z menšího druhu Zamia neurophyllidia.

Řadí se mezi skupinu druhů z rodu Zamia s výraznou žilnatinou listů, která kdysi tvořila samostatný rod “rýhovaných listů” Aulacophyllum (Regel). Do této skupiny patří příbuzné panamské druhy Zamia dressleri, Zamia hamannii, Zamia imperialis, Zamia nesophila, Zamia neurophyllidia (vč. Kostariky) a mohutná Zamia skinneri. Mimo Panamu dále najdeme “plisované” kolumbijské druhy Zamia amplifolia a Zamia wallisii, příbuzné Zamia gentryi a Zamia roezlii (vč. Ekvádoru) a peruánskou Zamia urep. Ne vždy je jejich rozlišení jednoduché.

Popis

Kmen dorůstá výšky několika metrů. Lístky jsou po okrajích pilovité a v této skupině cykasů jsou vůbec největší. Nové listy raší se světle zelenými lístky (viz první foto dole), na rozdíl od bronzové barvy typické pro některé jiné druhy.

Lokalita

Pochází z provincie Bocas del Toro z Panamy, kde roste na ostrově Isla Bastimentos v téměř čistém plážovém písku či substrátu se značným podílem písku. Ostrovní výskyt také tomuto cykasu dal jeho odborné jméno. Roste ve stínu pod korunami stromů ve vysoké vzdušné vlhkosti.

Sbírky v Česku

Tento druh není v ČR vystavován.

Ochrana

Druh Zamia nesophila není dosud zařazen na Červený seznam IUCN ani na seznam CITES II. Původně však spadal do druhu Zamia neurophillidia, který na obou seznamech veden je.

Foto:

Jody Haynes - fotografie z panamské přírody včetně čerstvě rašících listů vlevo nahoře

Art Vogel - listy (leaf details)