CYKASY

Czech Cycads../Cykasy/English.html
 

Zamia dressleri - keják Dresslerův

Zamia dressleri D.W. Stev. je druh extrémně vzácného panamského cykasu, který byl poprvé popsán v roce 1989 v Kolumbii a pojmenován podle Roberta Dresslera, který jej jako první určil jako odlišný druh.

Řadí se mezi skupinu druhů z rodu Zamia s výraznou žilnatinou listů, která kdysi tvořila samostatný rod “rýhovaných listů” Aulacophyllum (Regel). Do této skupiny patří příbuzné panamské druhy Zamia dressleri, Zamia hamannii, Zamia imperialis, Zamia nesophila, Zamia neurophyllidia (vč. Kostariky) a mohutná Zamia skinneri. Mimo Panamu dále najdeme “plisované” kolumbijské druhy Zamia amplifolia a Zamia wallisii, příbuzné Zamia gentryi a Zamia roezlii (vč. Ekvádoru) a peruánskou Zamia urep. Ne vždy je jejich rozlišení jednoduché.

Popis

Jedná se o drobný cykas s podzemním kmenem a velmi velkými listy a obvykle jen několika málo širokými lístky. Barva rašících nových listů je bronzově hnědá (viz foto) na rozdíl od příbuzných druhů Zamia neurophyllidia a Zamia skinneri, které raší světle zeleně.

Rozšíření

Rostlina pochází z lesů Panamy.

Sbírky v Česku

Tato rostlina není v ČR nikde veřejně vystavována.

Ochrana

Rostlina je evidována na Červeném seznamu ohrožených druhů 2012 v kategorii EN - ohrožený druh. Dle odhadu IUCN se v přírodě nachází posledních přibližně 1000 rostlin v pouze třech lokalitách, z nichž 1-2 již pravděpodobně přestaly existovat (nepodařilo se zde nalézt rostliny tohoto druhu). Je současně vedena na seznamu CITES II. Roste v podrostu lesa, jehož značná část byla v minulosti vykácena a populace zničena.

Foto

Art Vogel v Botanické zahradě Nong Nooch

Fotografie z přírody vlevo (habitat photos left): Jody Haynes

Fotografie z přírody vpravo (habitat photo right with Jeff Chemnick): Morne Ferreira